Kết Nối Không Gian: Sự Ảnh Hưởng Của Thiết Kế Nội Thất Đến Trải Nghiệm Sống Hàng Ngày