Phá Vỡ Giới Hạn Trong Thiết Kế Nội Thất Và Xây Dựng: Kỹ Thuật Và Sáng Tạo Đi Đôi