Tận Dụng Không Gian: Chiến Lược Xây Dựng và Thiết Kế Nội Thất Cho Căn Hộ Nhỏ